RUT och ROT

Här nedan kan du se vilka tjänster som man får RUT och ROT avdrag på. För att se mer detaljerat så kan ni klicka här: Privatperson eller Företagare.

ROT-AVDRAG FÖR:
– Bostad du hyr eller arrenderar: NEJ
– Bygge av altan i anslutning till huset i trä: JA
– Hjälp med att sätta upp persienner: NEJ
– Fristående garage eller carport: NEJ
– Anläggningsarbeten på tomten som plattläggning, plantering, gräsmatta, staket: NEJ

 
– Altan av plattor eller sten: NEJ
– Bygge av garage eller carport i anslutning till huset: JA
– Rivningsarbete och bortforsling: NEJ
– Grävarbeten för dränering av grund: JA
– Hjälp med att montera markiser: JA

RUT-AVDRAG
Städning

-Dammsugning, dammtorkning, diskning och fönsterputsning

-Städning av skåp, lådor, kyl och frys samt altaner; se även rengöring av altandäck under Rengöring och underhåll (rot).

-Byte av glödlampor och säkringar

-Flyttstädning och inflyttningsstädning samt nödvändig flytt av möbler för att städ- och - rengöringsarbete ska kunna utföras; se även Flyttjänster (rut)

-Enklare rengöring av spisfläkt; se även rengöring av imkanaler under VVS (rot)

-Städning i en stuga eller fritidsbostad som hyrs under kortare eller längre tid.

Inget avdrag ges för

-Grovstädning med mer avancerad utrustning, till exempel högtryckstvättar eller skur- och golvboningsmaskiner, eller för hyra av sådan utrustning

-Poolrengöring

-Städning av gemensamhetsutrymmen i flerfamiljshus, till exempel ett trapphus eller en gemensam tvättstuga

-Ommöblering och omstrukturering av hemmiljön, så kallad homestyling; Se även godkända arbeten under Flyttjänster (rut)


Snöskottning

-Snöskottning av gårdsplaner, uppfarter, hus- och garagetak

-Borttagning av istappar

-Snöröjning, sandning och saltning av trottoarer som utförs i nära anslutning till bostaden om kommunen kräver att fastighetsägaren håller trottoaren is- och snöfri.

Inget avdrag ges för

-Snöskottning eller snöröjning på gemensamma ytor och byggnader i en samfällighet, till exempel en garagelänga.


Trädgårdsarbete

-Gräsklippning, krattning, ogräsrensning, mossbekämpning, vattning och gödning av gräsmattor och rabatter

-Klippning och uppgrävning av häckar, rosor och buskar

-Beskärning och fällning av träd

-Höstgrävning av trädgårdsland och hopsamling av trädgårdsavfall inför bortforsling samt kompostering och omgrävning av komposter

-Stubbfräsning eller annat arbete med att ta bort stubbar, till exempel användning av ecoplug

-Flistuggning samt vedkapning och stapling av ved från träd som vuxit på tomten

-Röjning av sly, vass och tång på tomten eller vid strandkanten som tillhör tomten

-Återställande av mark efter att träd och buskar tagits bort.


Inget avdrag ges för

-Asfaltering, sten- och plattläggning samt anläggning av gräsmattor, trädgårdsgångar, uppfarter, staket och murar; se även Gräv- och markarbete (rot)

-Bortforsling av trädgårdsavfall

-Nedplockning av frukt från träd

-Installation, service och reparation av gräsklippare

-Skadedjursbekämpning

-Plantering av nya blommor, växter och träd, även om de ersatt något som tagits bort

-Rådgivningstjänster, till exempel trädstatusbedömning och trädgårdsdesign

-Kostnader för verktyg och maskiner, till exempel traktorer, skyliftar och gräsklippare

-Arbete på skogsmark eller på gemensamhetsytor i en samfällighet.